Verlies geen tijd aan onnodig vergaderen

Hier vind u vijf tips voor een effectieve korte vergadering: Bepaal het doel van de vergadering; Bepaal de uitkomst cq. resultaat van de vergadering; Maak van te voren een agenda …